ANBI transparantie

compliance

In het kader van transparantie omtrent het handelen van de stichting publiceert de stichting de volgende gegevens:

Naam ANBI: Stichting Choral Evensong Utrecht Datum oprichting: 25 juni 2013
Postadres: Nijenrodelaan 141, 3554TZ Utrecht
Email:
RSIN/fiscaal nummer: 8529 39 346

Bestuurssamenstelling stichting:
voorzitter: Arjan Noordhoek
penningmeester: Pim de Groot
secretaris: Henk Boss

Doelstelling van de stichting:

  • het bevorderen van Choral Evensongs waarbij Engelse koormuziek een centrale rol vervult alsmede het (financieel) ondersteunen daarvan in de gemeente Utrecht
  • het (financieel) ondersteunen van koren (bij de voorbereiding van) het uitvoeren van de Engelse koormuziek in Choral evensongs in het algemeen; en daarbij
  • het (financieel) ondersteunen van (en de instandhouding van ) het koor van de Vereniging Schola Davidica Utrecht, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord. De Stichting heeft niet tot doel het maken van winst.

Beloningsbeleid:
Bestuurders hebben geen recht op een beloning, doch kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten. Deze kosten worden zichtbaar gemaakt in de jaarrekening.

Jaarverslag:
Jaarverslag SCEU 2020
Jaarverslag SCEU 2021
Jaarverslag SCEU 2022

Beleidsplan:
Beleidsplan 2022-2024

Hoofdlijnen van het beleidsplan:
Stichting – beleid en activiteiten
Het door de Stichting uit te voeren beleid richt zich op het nastreven van haar statutaire doelstelling.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
• het werven van fondsen;
• het onderhouden van contacten en het aangaan van samenwerkingsverbanden met leden en vertegenwoordigers van kerkgenootschappen en/of vespercommissies, met een doelstelling complementair aan het doel van de Stichting en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.
Alle opbrengsten zullen zo veel mogelijk direct worden besteed aan de uitvoering van de doelstellingen van de Stichting. De indirecte kosten worden minimaal gehouden.