Help mee

Laat de Evensongs klinken

Zonder donaties kunnen de Evensongs niet bestaan. Al meer dan dertig jaar verzorgt de Schola Davidica maandelijks Evensongs in de Janskerk in Utrecht. Met uw hulp kunnen we dat blijven doen. Helpt u mee?

Voor de dekking van de kosten zijn we voor een belangrijk deel afhankelijk van giften, donaties en nalatenschappen. Ook de koorleden dragen financieel bij. Uit die inkomsten betalen we onder meer de huur van de kerk, de honoraria van professionals als de muzikaal leider en de organist, de auteursrechten van de uitgevoerde muziek etc.
Uw bijdrage is onmisbaar voor de continuïteit van de Evensongs.

Zo kunt u financieel bijdragen aan de continuïteit van de Evensongs: