Stichting

Wat doet “Stichting Choral Evensong Utrecht”

ladybird-website

Deze ANBI-stichting zet zich in voor het (financieel) ondersteunen van de Choral Evensongs, die door het koor van Schola Davidica Utrecht in de Janskerk in Utrecht worden gezongen.
De jaarlijkse baten van de stichting komen geheel ten goede aan de doelstellingen van de stichting en de stichting heeft geen winstoogmerk.

Reden(en) om ook te steunen.
De financiële steun aan het koor is noodzakelijk, omdat de kosten voor de repetities en het uitvoeren van de Engelse koormuziek in Choral Evensongs, niet worden gedekt door de ‘eigen bijdragen’ van de koorleden en inkomsten.
Beduidende kostenposten zijn onder andere de honoraria voor dirigent en organist, huur repetitieruimten en kosten van uitvoering Choral Evensong in Janskerk.

Een jaarprogramma opstellen voor de maandelijkse Choral Evensong kan dan ook uitsluitend, als het koor kan rekenen op financiële steun voor de langere termijn. Het koor wordt reeds omarmd met donaties van de ‘vrienden van de Schola Davidica’. De stichting vindt het belangrijk om de financiële zekerheid voor het koor te versterken, zodat het koor Engelse koormuziek in de Janskerk in Utrecht kan blijven zingen en is dan ook op zoek naar nieuwe vrienden.