Word nu ‘Vriend van de Schola Davidica Choir’

Deze stichting, erkend door de belastingdienst als een culturele algemeen nut beogende instelling (Culturele ANBI), stelt zich ten doel de vereniging Schola Davidica Utrecht financieel te ondersteunen.

Op deze website laten we zien hoe u gesteund met fiscaal voordeel het koor van Schola Davidica Utrecht financieel kunt steunen.

Schola Davidica Choir

Schola Davidica Choir

Elke donatie is welkom op bankrekening NL75 RABO 0101 0928 81 t.n.v. Stichting Choral Evensong Utrecht.