Word nu ‘Vriend van de Schola Davidica Utrecht’

Deze stichting, erkend door de belastingdienst als een culturele algemeen nut beogende instelling (Culturele ANBI), stelt zich ten doel de vereniging Schola Davidica Utrecht financieel te ondersteunen.

Op deze website laten we zien hoe u gesteund met fiscaal voordeel het koor van Schola Davidica Utrecht financieel kunt steunen.

Janskerk Utrecht

Janskerk Utrecht

 
 

stempel-b

Elke donatie is welkom op bankrekening NL75 RABO 0101 0928 81 t.n.v. Stichting Choral Evensong Utrecht.