Periodieke schenking

Dit is een speciale vorm van schenken, met mogelijk interessante fiscale voordelen voor u als schenker. Met uw periodieke gift levert u een belangrijke bijdrage aan de continuïteit van de Evensongs op de langere termijn.
Een fiscaal voordelige periodieke schenking kunt u doen met de regeling ‘Periodieke gift in geld’, te vinden bij de belastingdienst.
Daarbij schenkt u minimaal 5 jaar een gift in geld aan de Stichting Choral Evensong Utrecht en stelt u een overeenkomst op, met een deel voor u zelf en een deel voor de Stichting.

Daarna heeft u de keus:

  • zelf elk jaar het afgesproken bedrag overmaken naar de Stichting Choral Evensong Utrecht
  • een Betalingsvolmacht tekenen waarmee u de Stichting toestemming geeft elk jaar het afgesproken bedrag van uw rekening af te schrijven

Beide formulieren, ‘Periodieke gift in geld’ en ‘Betalingsvolmacht’, kunt u downloaden op de aangegeven pagina van de Belastingdienst.
Na invullen en ondertekening kunt u deze sturen aan de penningmeester van Stichting Choral Evensong, P.M. de Groot, Nijenrodelaan 141, 3534 TZ in Utrecht.