ANBI

ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instantie’
Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn.
De Belastingdienst heeft de Stichting Choral Evensong Utrecht vanaf 25 juni 2013 gekwalificeerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

Regels voor ANBI registratie
De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn.

Giftenaftrek
Wie geld schenkt aan een goed doel (ANBI) doet daarmede een gift. Er zijn twee soorten giften:
• eenmalige (gewone) giften
• periodieke giften
Onder voorwaarden is een gift aftrekbaar voor de belasting. Voor het aftrekken van eenmalige en periodieke giften gelden verschillende regels. Periodiek schenken aan een ANBI is fiscaal gezien zeer aantrekkelijk.

Transparantie
De stichting wil naar het publiek transparant zijn over haar handelen en publiceert daarvoor op pagina ANBI transparantie van deze website een aantal gegevens.