Periodieke schenking

U regelt een periodieke schenking met het van de website van de belastingdienst te downloaden formulier Overeenkomst periodieke gift in geld (overeenkomst voor het aangaan van een periodieke gift)

Ingevulde en ondertekende overeenkomst periodieke gift kunt u zenden naar K.J. Hoogelander, penningmeester van de stichting, p.a. Tankenberg 24, 3524LB Utrecht of afgeven na de Choral Evensong in de Janskerk bij de CD-tafel.

De stichting zal haar deel van de overeenkomst invullen en u krijgt vervolgens het origineel weer thuisgestuurd.

Uw schenking is vanaf dat moment gestart, en u kunt de komende jaren bij uw belastingaangifte gebruik maken van het extra belastingvoordeel.

Betalingsvolmacht periodieke gift (voor uw gemak, met deze volmacht kunt u de stichting machtigen om periodiek uw gift per incasso te innen).