Schenken (Algemeen)

Over de fiscale voordelen bij schenken (door particulier).

In de Geefwet wordt onderscheid gemaakt tussen periodieke en eenmalige schenkingen, maar eerst meer over de ‘multiplier’.

Door de zogenoemde ‘multiplier’ is het bovendien mogelijk om een extra bedrag af te trekken van de inkomstenbelasting. Deze multiplier geldt thans tot en met 2017. Omdat bij een eenmalige gift een drempel geldt van 1% is het nog aantrekkelijker om te kiezen voor een periodieke schenking. Bij een periodieke schenking zijn geen drempels van toepassing zijn.
Schenkingen aan een culturele ANBI kunnen voor 125% (door toepasing van de multiplier 25% extra) van uw belastbaar inkomen worden afgetrokken. Dat geeft dus extra belastingvoordeel. De verhoging mag maximaal € 1.250 zijn en deze extra belastingruimte geldt tot en met 2017.
Let op: doet u zowel een periodieke als een eenmalige schenking aan een culturele ANBI, dan is de verhoging voor beide schenkingen samen ook maximaal € 1.250. De multiplier kan dus maximaal over € 5.000 worden berekend.

restitutie-belastingdienst

Voor welke schenking kiest u ?

Kies voor: periodieke schenking,

als u de volledige schenking als aftrekbare gift zonder drempel voor de inkomstenbelasting wilt aftrekken en/of om meer te weten over deze vorm van schenken. Zonder drempel kunt u dus meer aftrekken dan bij een eenmalige (gewone) schenking;eenmalige schenking

Kies voor: eenmalige schenking,

als u niet kiest voor een periodieke schenking, en maak direct uw donatie over op bankrekening NL75 RABO 0101 0928 81 t.n.v. Stichting Choral Evensong Utrecht.

Meer weten over de Geefwet of de belastingvoordelen bij eenmalige schenking en periodieke schenking ? zie het infoblad.