Donaties/Schenken

eurobiljetten

Door de culturele ANBI-status van de stichting leveren schenkingen aan de stichting voor particulieren en bedrijven nu extra belastingaftrek op.

Met de Geefwet, die sinds 1 januari 2012 van kracht is, wil de overheid het geven aan cultuur stimuleren. U mag in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken (de zogeheten multiplier). Deze regeling geldt voor zowel de eenmalige gift als de periodieke gift.

Alle schenkingen aan de stichting komen geheel ten goede aan de vereniging Schola Davidica Utrecht.


Voor meer informaties over de fiscale voordelen bij schenken (door particulier) kies: schenken (algemeen)